ورود |عضويت چهارشنبه 17 آذر ماه 1400
 

سیمای شهرستان دهاقان

مرکز شهرستان دهاقان در فاصله 90 کیلو متری جنوب غربی شهر اصفهان در مرکز فلات ایران در دامنه شرقی کوههای زاگرس با مساحت 1450 کیلو متر مربع واقع شده است . این شهرستان از شرق به شهرستان شهرضا ،از غرب به شهرستان بروجن از توابع استان چهار محال بختیاری ، از شمال به شهرستان مبارکه و از جنوب به شهرستان سمیرم علیا محدود می شودو در میانه راه شوسه بروجن شهرضا واقع شده است . موقعیت جغرافیایی 51 درجه و 39 دقیقه طول جغرافیایی و 31 درجه و 56 عرض جغرافیایی می‌باشد .ازتقاع از سطح دریا 2050 متر می‌باشد.

جمعیت شهرستان طبق سرشماری سال 1390 حدود 35000 نفر ، که 21000 نفر شهری ، 14000 نفر روستایی و عشایر مهاجر می‌باشد.

مردم این منطقه فارسی زبان می باشند . دهاقان از دیرباز بعنوان ییلاق گاهی برای عشایر ایل قشقایی به شمار می رفته اما در دهه گذشته شمار زیادی از عشایر قشقایی در این منطقه ساکن شده اند. زبان مردم فارسی دارای لهجه ای نزدیک به لهجه بروجنی و متمایل به لهجه اصفهانی است .

سیمای کشاورزی شهرستان دهاقان ( امور عمومی در سال 1397 )

تعداد دهستان

تعداد بخش

تعداد شهر

جمعیت عشایری(تعداد)

درصدجمعیت روستائی(نسبت)

درصدجمعیت شهری(نسبت)

جمعیت روستائی(تعداد)

جمعیت شهری(تعداد)

کل جمعیت(تعداد)

وسعت (کیلومتر مربع)

3

1

2

0

40

60

14000

21000

35000

1450

سیمای کشاورزی شهرستان دهاقان ( امور عمومی در سال 1397)

درصداشتغال دربخش(نسبت)

جمعیت شاغلین دربخش(تعداد)

تعداد کل شاغلین

تعداد بهره بردار

سطح اراضی کشاورزی (هکتار)

تعداد آبادی

28

3000

10800

3000

20000

12

تقسیمات کشوری: بر اساس تقسیمات کشوری دارای 2 شهر و سه دهستان با 12 روستا می‌باشد.

- دهستان قمبوان شامل روستاهای : قهه ، پوده، جمبزه ، علی آباد جمبزه ، گنج قباد و قمبوان

- دهستان موسی آباد شامل روستاهای : محمود آباد، مهدی آباد، دولت آباد، علی آباد گچی ،کره، لاریچه، موسی آباد

- دهستان همگین شامل روستاهای :دزج ،قمیشلو و همگین

وجه تسمیه : درباره ریشه واژه دهاقان اتفاق نظر وجود ندارد ولی آنچه در بین بعضی مردم مطرح است متکی بر ذوق و برداشت شخصی است .وجوه تسمیه ای که برای دهاقان ذکر شده ، بسیا ر است که بر اساس پیشینیه شهر و شواهد موجود دو نظر مستند و پسندیده تر به نظر می رسد:

1- دهاقان از وازه دهقانان (جمع دهقان) که به معنای ده نشین ، در مورد هر ایرانی اعم از شهری و روستایی و مالک به کار می رفته گرفته شده است.

2- دهاقان معرب (دهاگان) است. دهاگان از دهگان به معنی محاسب و دهدار مشتق شده است . بر واژه دهگان الف تحسین افزون شده و به دهاگان بدل گردیده که معرب آن دهاقان است.

اقلیم: دارای آب و هوای سرد و کوهستانی با زمستان های نسبتاً سرد و تابستان های نسبتاً متعادل می‌باشد.

این شهرستان دارای 120000هکتار اراضی ملی و غالباً ییلاقی بوده و همچنین دارای 20000 هکتار سطح اراضی قابل کشت که 2216 هکتار آن محصولات زراعی و 1537 هکتار آن محصولات باغی و 162 هکتارگلخانه و مابقی آن به صورت آیش می‌باشد .

وضعیت زراعت :

سیمای کشاورزی شهرستان دهاقان ( زراعت در سال 1397 )

جمع تولیدزیرکشت

تولید زراعت دیم

تولید زراعت آبی

جمع سطح اراضی زراعی

جمع سطح آیش

سطح آیش دیم

سطح آیش آبی

جمع سطح زیر کشت

سطح زراعت دیم

سطح زراعت آبی

3730

0

3730

10216

8000

0

8000

2216

0

2216

سطح زیر کشت اراضی کشاورزی : گلخانه 162 هکتار شامل 24 هکتار تولید گل شاحه بریده و زینتی 138 هکتار تولید سبزی و صیفی ، گندم 2000 هکتار، جو 1200 هکتار، لوبیا1500 هکتار ، ذرت 400 هکتار، سایر 500 هکتار .

که به دلیل استمرار خشکسالی شاهد کاهش سطح کشت در این شهرستان می‌باشد.

سیمای کشاورزی شهرستان دهاقان ( گلخانه در سال 1397 )

تولید گلخانه های تولید قارچ

سطح گلخانه های تولید قارچ

سطح گلخا نه ها ی چوبی گل وگیا ه زینتی

سطح گلخا نه ها ی فلزی گل وگیا ه زینتی

تولید گلخانه های چوبی سبزی وصیفی

تولید گلخا نه های فلزی سبزی و صیفی

سطح گلخا نه های چوبی سبزی و صیفی

سطح گلخا نه های فلزی سبزی و صیفی

0

0

0

265600

335

24699

22500

1335000

سطح زیر کشت اراضی باغی : سیب 300 هکتار، انار 320 هکتار، انگور 290 هکتار، گردو 190 هکتار، سایر287 هکتار.

سیمای کشاورزی شهرستان دهاقان ( باغبانی در سال 1397 )

میزان تولید گلخانه ها سبزی و صیفی

جمع تولیدباغ

تولیدباغ دیم

تولیدباغ آبی

جمع سطح

کلخانه ها

سطح گلخانه ها

سطح گلخانه ها

جمع سطح باغ

سطح باغ دیم

سطح باغ آبی

25034

6110

10

6100

1600600

265600

1335000

1537

260

1277

منابع آبی : تعداد 126 رشته قنات ، تعداد 41 دهنه چشمه، تعداد 226 حلقه چاهای مجازمی‌باشد.

سیمای کشاورزی شهرستان دهاقان ( منابع آبی در سال 1397 )

سطح آبیاری تحت فشاراجراشده تاکنون

تعدادچاه نیمه عمیق غیرمجاز

تعداد چاه نیمه عمیق مجوزدار

تعداد چاه عمیق غیرمجاز

تعداد چاه عمیق مجوزدار

تعداد چشمه

قنوات کارشده تاکنون(رشته)

قنوات (رشته)

تعدادرودخانه دائمی

23

29

146

0

80

41

127

126

0

سیمای کشاورزی شهرستان دهاقان ( منابع آبی در سال 1397 )

سطح موجود تجهیز و نوسازی مدرن

تسطیح لیزری تاکنون

انتقال آب با لوله تا کنون

استخر ذخیره آب

تعداد استخر ذخیره آب

سطح تجهیزونوسازی تاکنون

سطح شبکه 4و3 آبیاری فرعی تاکنون

طول کانال عمومی آبیاری اجراشده تاکنون

0

0

1000

30000

35

704

0

0

وضعیت دامپروری : این شهرستان با دارا بودن بیش از 10826 راس گاو وگوساله و حدود 48246 راس گوسفندو بز دارای تولید حدود 1035 تن گوشت قرمز و 22463 تن شیر در سال می‌باشد. این تعداد دام در واحدهای دامداری سنتی و صنعتی سطح شهرستان نگهدار می شود 48 واحد تولید مرغ گوشتی با ظرفیت حدود 919500 قطعه و تولید سالانه 6601.16 تن گوشت سفید ، 2 واحد پرورش بلدرچین باظرفیت 65400 قطعه و6 واحد پرورش بوقلمون با ظرفیت 30850 قطعه ،1 واحد پرورش شتر مرغ توام با ظرفیت 1655 قطعه ، یک واحد پرورش ماهی سرد آبی با تولید بیش از 8 تن ماهی در سال 96، و یک واحد پرورش بچه ماهی قزل آلا سردآبی با میزان 160 هزارقطعه در سال 96 ،4702کلنی زنبور عسل با تولید 25.012 تن عسل در سال 97 از دیگر واحدهای تولیدی شهرستان می‌باشد.

و یک واحد پرورش مرغ تخمگذار به ظرفیت 30000 با تولید 130.392 تن تخم مرغ

سیمای کشاورزی شهرستان دهاقان ( امور دام در سال 1397 )

ماهیان زینتی(قطعه)

بچه ماهي سردآبي -گرم آبي(قطعه)

جمع كل سایر ماکیان(قطعه)

جمع كل طيور(قطعه)

جمع دام سنگین(راس)

شتر(نفر)

گاووگوساله(راس)

جمع دام سبک(راس)

تعداد بز و بزغاله(راس)

تعداد گوسفند و بره(راس)

0

0

100405

9195500

10826

0

10826

48246

22498

25748

سیمای کشاورزی شهرستان دهاقان ( امور دام در سال 1397 )

جمع تولید دامی (تن)

میزان تولید سایر(تن)

میزان تولید ماهی(تن)

میزان تولید عسل(تن)

میزان تولید تخم مرغ(تن)

میزان تولید شیر(تن)

میزان تولید گوشت مرغ(تن)

میزان تولید گوشت قرمز(تن)

کلنی زنبورعسل(کلنی)

0

0

8

25.012

130.392

22463

6601.16

1035

5031

سیمای کشاورزی شهرستان دهاقان ( امور دام در سال 1397 )

گاوداری صنعتی شیری(راس)

تعداد واحدپرورش ماهی

تعداد واحد های سایرماکیان

سایر واحدهای مرغداری(تعدادواحد)

تعداد واحدمرغداری گوشتی

تعداد واحد مرغداری تخم گذار

تعداد واحد پرورش گوسفند

تعداد واحد گاوداری غیر صنعتی

تعداد واحد گاوداری صنعتی پرواری

تعداد واحد گاوداری صنعتی شیری

1510

3

9

0

48

1

210

411

5

32

سیمای کشاورزی شهرستان دهاقان ( امور دام در سال 1397 )

واحدپرورش ماهی(قطعه)

واحدهای سایرماکیان(قطعه)

سایرواحدهای مرغداری(قطعه)

مرغداری گوشتی(قطعه)

مرغداری تخم گذار(قطعه)

پرورش گوسفند(راس)

گاوداری غیر صنعتی(راس)

گاوداری صنعتی پرواری(راس)

0

100405

0

919500

30000

25748

5453

450

وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی :

سیمای کشاورزی شهرستان دهاقان در ( صنایع در سال 1397 )

ظرفیت تولید شیلات دارای جوازتاسیس

تعدادواحد شیلات دارای جواز تاسیس

ظرفیت تولید دام و طیور دارای پروانه بهره برداری

تعداد واحد دام و طیور دارای پروانه بهره برداری

ظرفیت تولید دام و طیور دارای جوازتاسیس

تعدادواحد دام و طیور دارای جواز تاسیس

ظرفیت تولیدکل صنایع دارای پروانه بهره برداری

تعداد واحد کل صنایع دارای پروانه بهره برداری

ظرفیت تولید کل صنایع دارای جوازتاسیس

تعدادواحد کل صنایع دارای جواز تاسیس

0

0

2000

1

0

0

9000

3

10800

2

سیمای کشاورزی شهرستان دهاقان در ( صنایع در سال 1397 )

ظرفیت تولید باغبانی دارای پروانه بهره برداری

تعداد واحد باغبانی دارای پروانه بهره برداری

ظرفیت تولید باغبانی دارای جوازتاسیس

تعدادواحد باغبانی دارای جواز تاسیس

ظرفیت زراعت دارای پروانه بهره برداری

تعداد واحد زراعت دارای پروانه بهره برداری

ظرفیت تولید زراعت دارای جوازتاسیس

تعدادواحد زراعت دارای جواز تاسیس

ظرفیت تولید شیلات دارای پروانه بهره برداری

تعداد واحد شیلات دارای پروانه بهره برداری

0

0

0

0

5000

2

0

0

0

0

وضعیت مکانیزاسیون :

سیمای کشاورزی شهرستان دهاقان ( مکانیزاسیون در سال 1397 )

درجه مکا نیزاسیون(نسبت)

ضریب مکانیزاسیون(نسبت)

تعداد سمپاش توربینی زراعی وباغی

تعداد سمپاش بوم دارپشت تراکتوری

تعداد کارنده غلات

تعداد خاک ورزحفا ظتی

تعداد دروگر غلات

تعداد کمباین

تعداد تراکتور

88.38

3.38

0

0

1

1

0

11

3

امور اداری مدیریت :

سیمای کشاورزی شهرستان دهاقان ( امور اداری در سال 1397 )

تعداد شرکتی

تعداد قراردادی

تعداد پیمانی

تعداد رسمی

تعداد زیردیپلم

تعداد دیپلم

تعداد فوق دیپلم

تعداد لیسانس

تعداد فوق لیسانس

تعداد دکترا

1

5

6

14

2

2

4

11

7

0

  كاربران برخط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 132
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 132

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1623452
Visitors بازديد هاي امروز: 563
Visitors بازديد هاي ديروز: 1078

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/09/17 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا