ورود |عضويت چهارشنبه 17 آذر ماه 1400
 

 

سیمای کشاورزی شهرستان دهاقان

 

مرکز شهرستان دهاقان در فاصله 90 کیلو متری جنوب غربی شهر اصفهان در مرکز فلات ایران در دامنه شرقی کوههای زاگرس با مساحت 1450 کیلو متر مربع واقع شده است . این شهرستان از شرق به شهرستان شهرضا ،از غرب به شهرستان بروجن از توابع استان چهار محال بختیاری ، از شمال به شهرستان مبارکه و از جنوب به شهرستان سمیرم علیا محدود می شود. موقعیت جغرافیایی 51 درجه و 39 دقیقه طول جغرافیایی و 31 درجه و 56 عرض جغرافیایی می‌باشد .ازتقاع از سطح دریا 2050 متر می‌باشد. جمعیت شهرستان طبق سرشماری  سال 1390 حدود 35000 نفر ، که 21000 نفر شهری ، 14000 نفر روستایی و عشایر مهاجر می‌باشد. مردم این منطقه فارسی زبان می باشند . دهاقان از دیرباز بعنوان ییلاق گاهی برای عشایر ایل قشقایی به شمار می رفته اما در دهه گذشته شمار زیادی از عشایر قشقایی در این منطقه ساکن شده اند. زبان مردم فارسی دارای لهجه ای نزدیک به لهجه بروجنی  و متمایل به لهجه اصفهانی است . 3500نفر در حوزه کشاورزی فعالیت دارند .

وضعیت جمعیت و بهره برداران بخش کشاورزی

تعداد  دهستان

تعداد  بخش

تعداد شهر

جمعیت عشایری(تعداد)

درصدجمعیت روستائی(نسبت)

درصدجمعیت شهری(نسبت)

جمعیت روستائی(تعداد)

جمعیت شهری(تعداد)

کل جمعیت(تعداد)

وسعت (کیلومتر مربع)

3

1

2

0

40

60

14000

21000

35000

1450

 

درصداشتغال دربخش(نسبت)

جمعیت شاغلین دربخش(تعداد)

تعداد کل شاغلین

تعداد بهره بردار

سطح اراضی کشاورزی (هکتار)

تعداد روستا

28

3000

10800

3000

20000

16

 

تقسیمات کشوری: بر اساس تقسیمات کشوری دارای 2 شهر و سه دهستان با 16 روستا می‌باشد.

-        حومه دهاقان شامل شهر دهاقان، لاریچه، کره

-   شهر گلشن شامل روستاهای مهدی آباد،  محمدآباد، موسی آباد، دولت آباد، علی آباد

-        دهستان قمبوان شامل روستاهای : قهه ، پوده، جمبزه ، علی آباد جمبزه ، گنج قباد و قمبوان

-        دهستان همگین شامل روستاهای :دزج ،قمیشلو و همگین

اقلیم: دارای آب و هوای سرد و کوهستانی با زمستان های نسبتاً سرد و تابستان های نسبتاً متعادل می‌باشد.

این شهرستان دارای 120000هکتار اراضی ملی و غالباً ییلاقی بوده و همچنین دارای 20000 هکتار سطح اراضی قابل کشت که 7000 هکتار آن محصولات زراعی و 1543 هکتار آن محصولات باغی و 225هکتارگلخانه و مابقی آن به صورت آیش می‌باشد .

وضعیت زراعت در سال زراعی 1400-1399

جمع تولیدزیرکشت

تولید زراعت دیم

تولید زراعت آبی

جمع سطح اراضی زراعی

جمع سطح آیش

سطح آیش دیم

سطح آیش آبی

جمع سطح زیر کشت

سطح زراعت دیم

سطح زراعت آبی

35000

0

35000

18000

13600

0

13600

4500

0

4500

 

سطح زیر کشت اراضی کشاورزی : گلخانه 225هکتار شامل 22.3 هکتار تولید گل شاخه بریده و زینتی 202.7 هکتار تولید سبزی و صیفی ، گندم  1900 هکتار، جو2000  هکتار، لوبیا 300هکتار، ذرت 200 هکتار ، سایر 150 هکتار که به دلیل استمرار خشکسالی شاهد کاهش سطح کشت در این شهرستان می باشد.

وضعیت گلخانه ها در سال زرعی 1400-1399

 

تولید گلخا نه ها ی گل (تعداد شاخه)

 

سطح گلخا نه ها ی فلزی گل (مترمربع)

 

تعداد گلخانه های تولید گل شاخه بریده(مورد)

 

تولید کل  گلخا نه های سبزی و صیفی(تن)

سطح گلخا نه های چوبی سبزی و صیفی(مترمربع)

تعداد گلخانه های چوبی سبزی و صیفی(مورد)

 

سطح گلخا نه های فلزی سبزی و صیفی(مترمربع)

تعداد گلخانه های فلزی سبزی و صیفی(مورد)

32751100

223535

23

29492

22500

2

2003965

381

 

سطح زیر کشت اراضی باغی : سیب 300 هکتار، انار 369 هکتار، انگور 294 هکتار، گردو 200 هکتار، سایر329.5 هکتار.

وضعیت باغبانی شهرستان  در سال 1400-1399

میزان تولید گلخانه ها سبزی و صیفی

جمع تولیدباغ

تولیدباغ دیم

تولید باغ آبی

سطح گلخانه ها

جمع سطح باغ

سطح باغ دیم

 

سطح باغ آبی

30000

7800

2.1

7800

225

1500

7.5

1492.5

 

 

 

وضعیت منابع آبی شهرستان و تعداد چاه های غیر مجاز

سطح آبیاری تحت فشاراجراشده تاکنون

تعدادچاه نیمه عمیق غیرمجاز

تعداد چاه نیمه عمیق مجوزدار

تعداد چاه عمیق غیرمجاز

تعداد چاه عمیق مجوزدار

تعداد چشمه

قنوات کارشده تاکنون(رشته)

قنوات (رشته)

تعدادرودخانه دائمی

1883

29

76

0

80

40

35

117

0

وضعیت طرح های زیربنایی اجرا شده در شهرستان دهاقان

سطح موجود تجهیز و نوسازی مدرن

تسطیح لیزری تاکنون

انتقال آب با لوله تا کنون

استخر ذخیره آب(مترمکعب)

تعداد استخر ذخیره آب

سطح تجهیزونوسازی تاکنون(هکتاری)

سطح شبکه   4و3 آبیاری فرعی تاکنون

طول کانال عمومی آبیاری اجراشده تاکنون

0

0

10000

35000

40

704

0

15000

 

وضعیت دامپروری : این شهرستان با دارا بودن بیش از 13000 راس گاو وگوساله و حدود 59000 راس گوسفندو بز دارای تولید حدود 1150 تن گوشت قرمز و 25000 تن شیر در سال می‌باشد. این تعداد دام در واحدهای دامداری سنتی و صنعتی سطح شهرستان نگهداری می شود 47 واحد تولید مرغ گوشتی با ظرفیت 918500  قطعه و تولید سالانه 6500 تن گوشت سفید ، و یک واحد پرورش مرغ تخمگذار به ظرفیت 30000 قطعه با تولید 600 تن تخم مرغ، 2 واحد پرورش بلدرچین باظرفیت 65400 قطعه و 8  واحد پرورش بوقلمون با ظرفیت 47350  قطعه ،1  واحد پرورش شتر مرغ توام با ظرفیت 1655 قطعه و یک واحد شترمرغ پرواری به ظرفیت 300 قطعه، 5 واحد پرورش ماهی سرد آبی با استخر دومنظوره و تولید بیش از 10  تن ماهی در سال 99، و یک واحد تولید بچه ماهی قزل آلا سردآبی با میزان 300 هزارقطعه در سال، دارای 5031 کلنی زنبور عسل با تولید 25 تن عسل در سال 99 از دیگر واحدهای تولیدی شهرستان می‌باشد.

وضعیت دامپروری- گاوداری و زنبورداری

ماهیان زینتی(قطعه)

بچه ماهي سردآبي -گرم آبي(قطعه)

جمع كل سایر ماکیان(قطعه)

جمع كل طيور(قطعه)

جمع دام سنگین(راس)

شتر(نفر)

گاووگوساله(راس)

جمع دام سبک(راس)

تعداد بز و بزغاله(راس)

تعداد گوسفند و بره(راس)

0

0

114705

949500

13400

0

13400

58852

26498

32354

 

جمع تولید دامی (تن)

میزان تولید سایر(تن)

میزان تولید ماهی(تن)

میزان تولید عسل(تن)

میزان تولید تخم مرغ(تن)

میزان تولید شیر(تن)

میزان تولید گوشت مرغ(تن)

میزان تولید گوشت قرمز(تن)

کلنی زنبورعسل(کلنی)

33285

0

10

25

600

25000

6500

1150

5031

 

گاوداری صنعتی شیری(راس)

تعداد واحدپرورش ماهی

تعداد واحد های سایرماکیان

سایر واحدهای مرغداری(تعدادواحد)

تعداد واحدمرغداری گوشتی

تعداد واحد مرغداری تخم گذار

تعداد واحد پرورش گوسفند

تعداد واحد گاوداری غیر صنعتی

تعداد واحد گاوداری صنعتی پرواری

تعداد واحد گاوداری صنعتی شیری

6400

6

12

0

47

1

272

413

4

41

 

واحدپرورش ماهی(مورد)

واحدهای سایرماکیان(قطعه)

سایرواحدهای مرغداری(قطعه)

مرغداری گوشتی(قطعه)

مرغداری تخم گذار(قطعه)

پرورش دام سبک(راس)

گاوداری غیر صنعتی(راس)

گاوداری صنعتی پرواری(راس)

6

114705

0

918500

30000

58852

7000

0

 

وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی در سال 1399-1400

 

ظرفیت تولید شیلات دارای جوازتاسیس

 

تعدادواحد شیلات دارای جواز تاسیس

 

ظرفیت تولید دام و طیور دارای پروانه بهره برداری

 

تعداد واحد دام و طیور دارای پروانه بهره برداری

 

ظرفیت تولید دام و طیور  دارای جوازتاسیس

 

تعدادواحد دام و طیور دارای جواز تاسیس

ظرفیت تولیدکل صنایع دارای پروانه بهره برداری

 

تعداد واحد کل صنایع دارای پروانه بهره برداری

 

ظرفیت تولید کل صنایع  دارای جوازتاسیس

تعدادواحد کل صنایع دارای جواز تاسیس

0

0

2000

1

0

0

9500

4

19600

8

 

 

وضعیت مکانیزاسیون در سال 1399-1400

درجه مکا نیزاسیون(نسبت)

ضریب مکانیزاسیون(نسبت)

تعداد سمپاش توربینی زراعی وباغی

تعداد سمپاش بوم دارپشت تراکتوری

تعداد کارنده غلات

تعداد خاک ورزحفا ظتی

تعداد دروگر غلات

تعداد کمباین

تعداد تراکتور

89.38

4.24

2

68

58

10

1

19

517

 

امور اداری مدیریت :

 

تعداد شرکتی

تعداد قراردادی

تعداد پیمانی

تعداد رسمی

تعداد زیردیپلم

تعداد دیپلم

تعداد فوق دیپلم

تعداد لیسانس

تعداد فوق لیسانس

تعداد دکترا

0

4

2

15

0

1

2

12

6

0

 

  كاربران برخط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 129
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 129

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1623479
Visitors بازديد هاي امروز: 590
Visitors بازديد هاي ديروز: 1078

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/09/17 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا